NRB

Přijatelnost projektu

Výkladový slovník UB
Součást hodnocení žádosti o podporu, kdy se posuzuje soulad projektu s podmínkami příslušného programu podpory (tj. obor podnikatelské činnosti, účel financování, umístění projektu, a jiná specifická kritéria).