NRB

Přijatelnost projektu

Výkladový slovník UB

Součást hodnocení žádosti o podporu, kdy se posuzuje soulad projektu s podmínkami příslušného programu podpory (tj. obor podnikatelské činnosti, účel financování, umístění projektu a jiná specifická kritéria).