NRB

Výzva

Výkladový slovník UB
Výzvou se rozumí vyhlášení podmínek pro předkládání žádosti o poskytnutí záruky či úvěru pro stanovené časové období v souladu s příslušným programem podpory a výběrovými kritérii.