NRB

CZ-NACE

Výkladový slovník UB

Klasifikace ekonomických činností uspořádaná do skupin s přiřazenými číselnými kódy. Přehled podnikatelských činností zařazených v CZ-NACE, které mohou být podporovány z veřejných zdrojů, resp. z programů NRB, je uveden jako samostatný dokument u příslušného programu. 

Přehled všech CZ-NACE kódů pak můžete najít v oficiálním přehledu CZ-NACE kódů.