NRB

Podporovaná ekonomická činnost

Výkladový slovník UB
Přehled podnikatelských činností, které mohou získat podporu v příslušném programu, je uveden jako specifická příloha (CZ-NACE) každého programu nebo jako společná příloha pro více programů podpory.