NRB

Smlouva o podpoře

Výkladový slovník UB
Písemná smlouva uzavíraná mezi poskytovatelem a příjemcem podpory. Předmětem této smlouvy je především specifikace konkrétního typu podpory a vymezení podmínek, za kterých ji poskytovatel příjemci poskytuje. Smlouva o podpoře jako souhrnný pojem zahrnuje smlouvu o záruce nebo smlouvu o úvěru, podle toho, ze kterého programu je podpora poskytována.