NRB

Obchodní podmínky

Výkladový slovník UB

Příloha smlouvy o podpoře, kterou uzavírá příjemce podpory s jejím poskytovatelem. Obsahují společná ustanovení platná pro všechny uzavřené smlouvy o podpoře příslušného druhu. Pro konkrétní poskytnutou podporu jsou tato ustanovení dále specifikována ve smlouvě o podpoře.