NRB

Speciální běžný účet

Platební styk provádíme v současnosti pouze na Speciálních běžných účtech určených pro společnosti spolupracující s bankou na depozitním trhu.

bankovní služby UB

Speciální běžný účet je účtem platebním a je základním bankovním nástrojem pro provádění bezhotovostních platebních transakcí, zúčtování a ukládání peněžních prostředků. Speciální běžné účty jsou otevírány a vedeny na základě písemně uzavřené smlouvy mezi bankou a majitelem účtu. NRB neotvírá anonymní účty, účty ve zvláštním režimu, ani běžné účty pro spotřebitele.

Speciální běžné účty jsou otevírány na dobu neurčitou, tj. časově neomezenou s možností výpovědi a slouží k provádění platebního styku.

Podmínkou otevření Speciálního běžného účtu je uzavření Smlouvy o internetovém bankovnictví umožňující provádění platebního styku a získávání dalších informací přes webové rozhraní.

NRB při otevření speciálního běžného účtu zjišťuje identifikační údaje klienta (budoucího majitele účtu), popřípadě osob oprávněných jednat jménem klienta a další údaje v souladu se Zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.

Dokumenty ke stažení

Ceníky, obchodní podmínky a další informace