NRB

Avalovaná směnka

Výkladový slovník UB
Směnka spolupodepsaná třetí osobou, která se stává ručitelem dluhu v případě platební neschopnosti toho, kdo směnku vystavil (příjemce podpory).