NRB

Výjimky z podmínek programu podpory

Výkladový slovník UB
Podmínky jednotlivých programů podpory schvaluje vláda ČR a poskytovatel podpory není oprávněn udělovat žádné výjimky pro jednotlivé příjemce podpory týkající se individuální úpravy nebo změny podmínek stanovených textem příslušného programu.