NRB

Program podpory

Výkladový slovník UB
Konkrétní opatření k dosažení stanoveného cíle (např. usnadnění přístupu k bankovním úvěrům) vymezující účel podpory, okruh příjemců podpory a podporovaných projektů, formy podpory a další pravidla pro použití veřejných prostředků.