NRB

Předpokládané způsobilé výdaje

Výkladový slovník UB
Celkové výdaje splňující podmínky pro způsobilost k podpoře uvedené v žádosti o podporu bez ohledu na to, z jakých prostředků jsou hrazeny.