NRB

Předpokládané náklady projektu

Výkladový slovník UB
Celkové náklady na realizaci projektu uvedené v žádosti o podporu bez ohledu na to, z jakých prostředků jsou hrazeny.