NRB

Ukončení realizace projektu

Výkladový slovník UB
Datum, kdy byl projekt skutečně ukončen, tj. datum uvedení majetku pořízeného z podřízeného či zaručeného úvěru do užívání, datum pravomocného kolaudačního rozhodnutí nebo datum uskutečnění zdanitelného plnění na posledním daňovém dokladu vztahujícím se k projektu podle toho, co nastane později, není-li ve Výzvě stanoveno jinak.