NRB

Informace o projektu

Formuláře "Informace o ukončení realizace projektu" a "Informace o výsledcích realizace projektu" vyplňují klienti, kteří čerpají některý z našich úvěrových produktů, či záruku v programu Expanze-záruky. Formulář "Informace o realizaci projektu" vyplňují klienti k záruce Energie, COVID II, COVID Sport v programu Expanze-záruky a COVID Praha.
Formuláře

Úvěrové produkty

Program / Produkt Formulář
Expanze-úvěry, Energ, Úspory energie, INFIN, Jihočech, S-podnik Informace o ukončení realizace projektu / (PDF verze)
Expanze-úvěry Informace o výsledcích realizace projektu / (PDF verze)
Expanze-úvěry (COVID) Informace o výsledcích realizace projektu / (PDF verze)
Transformace a Nové úspory energie Informace o ukončení realizace projektu / (PDF verze)
Transformace Informace o výsledcích realizace projektu / (PDF verze)

Záruční produkty

Program / Produkt Formulář
Expanze-záruky – provozní úvěr
(pro smlouvy uzavřené na základě žádostí podaných do 14. 8. 2019)
Informace o ukončení realizace projektu
Expanze-záruky – provozní úvěr
(pro smlouvy uzavřené na základě žádostí podaných v období od 15. 8. 2019 do 20. 10. 2019)
Informace o ukončení realizace projektu
Expanze-záruky – provozní úvěr
(pro smlouvy uzavřené na základě žádostí podaných v období od 21. 10. 2019 do 10. 8. 2020)
Informace o ukončení realizace projektu
Expanze-záruky – provozní úvěr
(pro smlouvy uzavřené na základě žádostí podaných v období od 11. 8. 2020)
Informace o ukončení realizace projektu
Expanze-záruky – investiční úvěr Informace o ukončení realizace projektu
Expanze-záruky Informace o výsledcích realizace projektu
Záruka Energie (v programu Expanze-záruky) Informace o realizaci projektu
Záruka COVID II a COVID Sport (v programu Expanze-záruky) Informace o realizaci projektu
Záruka COVID Praha Informace o realizaci projektu