NRB

ČMZRB

Výkladový slovník UB
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., od 1. září 2021 Národní rozvojová banka, a.s. (NRB)