NRB

ČMZRB

Výkladový slovník UB

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., od 1. září 2021 Národní rozvojová banka, a.s. (NRB)., je speciální bankovní instituce, která vykonává činnost ve veřejném zájmu. Jejím cílem je přispět a podílet se na udržitelném hospodářském a sociálním rozvoji České republiky prostřednictvím poskytování finančních produktů, zejména v oblasti malého a středního podnikání, rozvoje infrastruktury a dalších sektorech ekonomiky. NRB, toho času ČMZRB, byla založena v roce 1992. Více informací najdete v části "O NRB".