NRB

Žádost a pokyny pro žadatele o odborné poradenství v rámci programu S-podnik

Žádost a pokyny UB

Žádost o poradenství

Žádost o poradenství v programu S-podnik
Příloha DM – Prohlášení žadatele o podporu de minimis

Jak žádost předložit

Žádosti přijímají všechna obchodní místa.

Dokumenty vyžadované elektronicky lze zaslat na e-mailovou adresu obchodního místa nebo předat do datové schránky či webové podatelny NRB (v případě datové schránky a podatelny prosím uveďte příslušnou pobočku v předmětu zprávy). Žádost a přílohy vyžadované v listinné formě předkládá žadatel osobně v některém z obchodních míst NRB, předběžně může i tyto formuláře zaslat elektronicky. Celkový objem souborů zasílaných v elektronické formě do datové schránky a e-mailem nesmí přesáhnout 20 MB, v případě webové podatelny 50 MB.