NRB

Trvalé příkazy a změna času zpracování plateb

WebKlient

Vážení klienti,

dne 15.3.2018 dojde ke třem významným změnám aplikace WebKlient.

Nově Vám aplikace umožní obsluhovat trvalé příkazy k úhradě. Nové či rušící trvalé příkazy lze zadávat nejpozději do 12:00 hod. jeden pracovní den před požadovanou platbou. Prostřednictvím aplikace nelze obsluhovat trvalé příkazy, které jste si zadali dříve na přepážce.

Také dochází k posunutí času zpracování běžných plateb. Od 15.3.2018 můžete tento typ plateb zadávat do systému internetového bankovnictví až do 10:30 hod. v den splatnosti. Platby zadané do 9:00 hod. dne splatnosti budou zpracovány přednostně již v 9:30 hod.

Poslední novinkou je implementované „Osobní nastavení“, které najdete pod nabídkou „Nastavení“. Zde máte možnost nastavit si zasílání informací o příchozích, popřípadě odchozích transakcích na Vašem účtu. Informačním kanálem pro zasílání zpráv je SMS nebo email uvedený na Listu oprávnění ke Smlouvě o internetovém bankovnictví.

V případě nejasností či dotazů se na nás můžete obrátit na telefonních číslech 255 721 406 a 407, případně na [email protected].

S pozdravem

 Vaše NRB