NRB

Poskytovatel podpory

Výkladový slovník UB
Subjekt, který rozhoduje o poskytnutí podpory a uzavírá smluvní vztah s příjemcem podpory (u záruk a úvěrů) nebo vydává rozhodnutí o poskytnutí dotace.