NRB

Spolupracující banka

Výkladový slovník UB

Banka, která má s NRB uzavřenu dohodu o spolupráci při poskytování záruk v příslušném programu podpory. Dohodu může s NRB uzavřít každá banka s oprávněním poskytovat úvěry na území České republiky. Dohoda se (pro příslušný program) uzavírá zvlášť pro M-záruky a zvlášť pro S-záruky.