NRB

Úrok

Výkladový slovník UB

Cena za poskytnutí úvěru vyjádřená úrokovou sazbou. Je vždy uveden ve smlouvě o poskytnutí úvěru, vč. způsobu a termínů splátek. Úročení počíná dnem prvého čerpání úvěru, úročí se skutečně čerpaná a nesplacená částka úvěru (zůstatek jistiny). Výpočet úroků u zvýhodněných úvěrů poskytnutých NRB se provádí dle následujícího vzorce: úrok = úročená částka (zůstatek jistiny čerpaného úvěru) x úroková sazba (v %) x skutečný počet dní v úročeném období / 360 x 100