NRB

Odklad splátek

Výkladový slovník UB

Doba od uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru do data první splátky jistiny úvěru. Zvýhodnění, které snižuje finanční zatížení příjemce úvěru v počátečním období realizace projektu. Odklad se nevztahuje na placení úroků z úvěru. 

NRB v současné době u většiny úvěrových produktů nabízí podnikatelům možnost bezplatného odložení splátek až na několik let.