NRB

Odklad splátek

Výkladový slovník UB
Doba od uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru do data první splátky jistiny úvěru. Zvýhodnění, které snižuje finanční zatížení příjemce úvěru v počátečním období realizace projektu. Odklad se nevztahuje na placení úroků z úvěru.