NRB

Úroková sazba

Výkladový slovník UB
Označení procentního podílu z jistiny úvěru, který bude hrazen příjemcem podpory ve formě úroku z úvěru, a období, k němuž se sazba vztahuje (např. 4 % p.a.).