NRB

Program Jihočech budou moci podnikatelé z Jihočeského kraje využít i v roce 2017

autumn-idyll-g83d420975_1280
podpora pro jihočeské podnikatele
12.04.2017

Českomoravská záruční a rozvojová banka ve spolupráci s Jihočeským krajem obnovila příjem žádostí o zvýhodněné úvěry pro malé a začínající podnikatele v Jihočeském kraji.

Jak sdělil generální ředitel ČMZRB, Jiří Jirásek, zájem o úvěry mají nejvíce podnikatelé z oblasti stavebnictví a specializovaných stavebních činností, ubytování, stravování a pohostinství a maloobchodu. Od roku 2003 podpořila ČMZRB v rámci kooperace s Jihočeským krajem celkem 140 projektů v celkové výši 105 milionů korun. V roce 2017 se předpokládá, že bude na úvěry poskytnuto dalších 7,5 milionů korun.

Podnikatelé tak opět budou moci čerpat úvěr s výhodnými podmínkami k uskutečnění svých podnikatelských plánů. Začínající podnikatelé mohou využít úvěr do 0,5 mil. Kč, podnikatelé s historií alespoň dva roky a s méně než 50 zaměstnanci mohou čerpat úvěr až do výše 1 mil. Kč.

Doba splacení úvěru činí až 6 let. V případě, že nemůže žadatel začít splácet ihned, může využít jednu z mnoha výhod úvěru, a to odklad splátek jistiny na dobu 12 měsíců od data uzavření smlouvy o úvěru. Mimo jiné je mu také zaručena pevná úroková sazba 4 % p. a. Podnikatel, který se rozhodne čerpat prostředky z tohoto programu, je může dle slov Jiřího Jiráska využít kromě jiného k pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, k pořízení dlouhodobého nehmotného majetku či k pořízení zásob aj.

Krajský úřad Jihočeského kraje spolupracuje s ČMZRB na realizaci programu zvýhodněných regionálních úvěrů již více než 14 let a svými příspěvky se podílí na podpoře podnikání v Jihočeském kraji.

Ředitel Jihočeské hospodářské komory Luděk Keist poukazuje na důležitost, význam a přínos těchto programů pro podnikatele, kteří díky těmto úvěrům tak mohou snáze a lépe začít realizovat své záměry. Zároveň však dodává, že je nezbytné, zvláště u začínajících podnikatelů, mít zpracovaný kvalitní podnikatelský záměr, který slouží nejen pro účely schválení samotného úvěru, ale především podnikatelům samotným. Ti se totiž často pouštějí do nových aktivit a je potřeba mít představu nejen o návratnosti investic, ale připravit se i na mnohá rizika spojená s podnikáním.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články