NRB

Obnovení příjmu žádostí o zvýhodněné úvěry v Jihočeském kraji

shutterstock_1286936464
program Jihočech
20.03.2015

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., obnovila od 20. 3. 2015 příjem žádostí o zvýhodněné regionální úvěry pro malé podnikatele a obce nebo sdružení obcí z Jihočeského kraje.

Podnikatelé s méně než 50 zaměstnanci mohou získat zvýhodněný regionální úvěr ve výši až 1 mil. Kč, začínající podnikatelé až 500 tis. Kč. Doba splatnosti úvěru je stanovena až na 6 let, pevná úroková sazba činí 4 % p. a. Úvěr může být použit na pořízení investic nebo nákup zásob pro podnikatelskou činnost v průmyslu, stavebnictví, velkoobchodu a maloobchodu, ubytování, stravování a v řadě dalších činností.

Obce, příspěvkové organizace zřízené obcí nebo obchodní korporace ovládané obcí mohou využít zvýhodněné úvěry pro širokou škálu projektů rozvoje technické infrastruktury obce. Zvýhodněný úvěr lze poskytnout ve výši až 2 mil. Kč, maximální splatnost je až 10 let. Obcím z hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje je poskytován příspěvek na úhradu úroků. Příspěvek se vyplácí postupně k termínům splatnosti úroků sjednaných ve smlouvě o úvěru.

Žádosti přijímají regionální pracoviště České Budějovice a pobočky banky v Praze, Plzni, Hradci Králové a v Brně. Veškeré informace včetně formuláře žádosti o regionální úvěr jsou uvedeny na www.cmzrb.cz.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články