NRB

Pozastavení příjmu žádostí o záruky

necktie-gd627865da_1280
pozastavení příjmu žádostí
18.09.2015

Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo o pozastavení příjmu žádostí o záruky v programu ZÁRUKA 2015 až 2023. Posledním dnem příjmu žádostí je 18. 9. 2015.

Důvodem pozastavení příjmu žádostí je vyčerpání kapacity vyčleněné pro financování programu v letošním roce. V porovnání s předchozím rokem se výše podaných žádostí o záruky zvýšila takřka o více než 40 %. Výše poskytnutých záruk dosáhla částky 5,9 mld. Kč, kterými byly podpořeny úvěry ve výši 8,5 mld. Kč.

V závěrečných měsících letošního roku bude probíhat hodnocení zbývajících žádostí o záruky a současně budou připravovány podmínky pro obnovení příjmu žádostí v příštím roce. V roce 2016 by měl program ZÁRUKA fungovat jako doplněk hlavní nabídky, kterou budou zvýhodněné úvěry, záruky a příspěvky k úhradě úroků, financované z prostředků EU v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Podporu budou moci v příštím roce využívat nejen malí podnikatelé, ale i střední firmy do 250 zaměstnanců.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články

IMS UB

Záruky v mimopražských regionech rozšířeny

Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo s účinností od 24. března 2016 o rozšíření podporovaných ekonomických činností (CZ-NACE) Programu ZÁRUKA 2015 až 2023 pro projekty v mimopražských regionech. V důsledku provedené změny bude...