NRB

Program Expanze: spolupráce ČMZRB a bankovního sektoru

Hronovsky UB
bezúročný úvěr program Expanze
23.06.2017

Není žádným tajemstvím, že český bankovní sektor a Českomoravská záruční a rozvojová banka za sebou mají velmi bohatou společnou historii a výsledky vzájemné spolupráce. V letech 2007–2016 zajistila ČMZRB svými zárukami podnikatelské úvěry v celkové hodnotě 66,6 mld. Kč. V rámci dnes již ukončeného Programu Progres bylo před rokem 2010 poskytnuto více než 470 úvěrů v celkové hodnotě 3,8 mld. Kč. Z těchto výsledků je zřejmé, že tato dosavadní spolupráce významně podporuje rozvoj českého podnikatelského sektoru.

Velkou většinu z výše uvedených úvěrů (ať již poskytnutých nebo pouze zaručených) by bez spolupráce s ČMZRB nebylo možné ze strany bankovního sektoru poskytnout. Jsme proto rádi, že budeme moci v následujících týdnech a měsících tuto spolupráci posunout na další úroveň.

Pracovní skupina České bankovní asociace pro kohezní politiku a finanční nástroje (PS ČBA) poskytovala v průběhu přípravy Programu Expanze Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR i ČMZRB zpětnou vazbu především s ohledem na reálnou situaci na bankovním trhu a existující tržní mezery. Přestože prozatím prezentovaný text pracovního návrhu neodpovídá potřebám trhu a požadavkům a představám bank zastoupených v PS ČBA, vítáme zájem státu o vznik programu jako takového. Program by totiž měl umožnit bankám, aby i v případě menších podnikatelů, hledaly zajímavější úvěrové struktury.

Laická veřejnost bude jako největší výhodu programu bezpochyby vnímat především nulovou úrokovou sazbu. Současná situace na finančním trhu je však charakteristická především výrazným přebytkem velmi levné likvidity srážející úrokové sazby pro podnikatelský sektor na extrémně nízkou úroveň a tuto výhodu tak do značné míry eliminuje.

Dle našeho názoru je největší výhodou programu možnost odložení splátek části úvěru až o 3,5 roku. Toto je přesně ten parametr, který umožní českým podnikatelům snížit náklady na obsluhu úvěru v prvních letech po náběhu projektu, kdy to nejvíce potřebují.

Každodenní zkušenosti z bankovního trhu ale jasně ukazují, že největším problémem, který by měl mít stát zájem řešit, je jednoznačně nedostatek kvalitních zajišťovacích prostředků. Členské banky proto vítají snahu rozšířit záběr aktuální národní záruky, nicméně by také velmi uvítali výraznější posílení objemu zaručovaných úvěrů. Takovýto nástroj by měl v současné době potenciál pomoci mnohem většímu množství podnikatelských subjektů.

 

Mgr. Petr Pažout
Pracovní skupina České bankovní asociace pro kohezní politiku a finanční nástroje
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články