NRB

Dvě miliardy pro podnikatele na energeticky úsporné projekty

Bankovky EUR a CZK m
energeticky úsporné projekty podpora podnikání
12.07.2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) připravily pro podnikatele bez rozdílu velikosti program na podporu snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) na něj bude vyčleněno 1,9 mld. Kč. Bezúročnými investičními úvěry by tak mohlo být podpořeno přibližně 200 energeticky úsporných projektů.

Vedle pilotního programu ENERG, který byl spuštěn v polovině června letošního roku a je určen k financování energeticky úsporných projektů v Praze, připravilo MPO s ČMZRB pro malé, střední a velké podnikatele nový program Úspory energie. Jeho cílem je poskytnout zvýhodněné financování na projekty, které povedou k úspoře konečné spotřeby energie, realizované na území celé ČR vyjma hlavního města Prahy.

Podpora bude přibližně od poloviny září, kdy se předpokládá start příjmu žádostí, poskytována formou zvýhodněného úvěru, subvence úrokové sazby u komerčního úvěru a finančního příspěvku na pořízení energetického posudku. „Úvěry budou bezúročné a bude možné jimi financovat např. pořízení, rekonstrukci a modernizaci dlouhodobého hmotného majetku včetně stavebních prací souvisejících s realizací opatření vedoucích k energetické úspoře,“ přibližuje Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

Další parametry programu budou publikovány ve výzvě, jejíž zveřejnění se očekává v srpnu 2017 na webových stránkách ČMZRB a MPO.

Podpora v rámci programu Úspory energie je určena podnikatelům bez rozdílu velikosti, kteří podnikají v oblastech, jako je např. zemědělství, zpracovatelský průmysl, vodohospodářství, energetika, stavebnictví a služby. Prostředky na financování tohoto programu budou čerpány z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci OP PIK, a to až do výše 1,9 mld. korun.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články

Vynucené dodávky energie UB2

Energetické úspory v MSP – ERASME

Dne 16. září 2014 proběhlo v Bruselu udělování cen vítězům v rámci mezinárodního energetického projektu zaměřeného na úspory energií malých a středních podniků  -  ERASME.