NRB

Úvěrovatelnost žadatele

Výkladový slovník UB

Míra rizika, která je poskytovatelem podpory považována za přijatelnou. NRB provádí vyhodnocení bonity klientů a rizikovosti jejich projektů za pomoci speciálního softwaru, který komplexně analyzuje ekonomické výsledky a jejich předpokládaný vývoj i mimoekonomické ukazatele (flexibilita podnikání, kvalita managementu, zajištění odbytu, konkurenceschopnost aj.)