NRB

Příjemce podpory

Výkladový slovník UB
Podnikatel žádající o podporu nebo již podporu využívající na základě uzavřené smlouvy o podpoře. Každý program podpory obsahuje vymezení okruhu podnikatelů, kterým může být konkrétní typ podpory v daném programu poskytnut.