NRB

Střední podnikatel

Výkladový slovník UB
Za středního podnikatele se považuje podnikatel, pokud po započítání údajů za partnerské spojené podnikatele zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho aktiva/majetek nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má obrat/příjmy nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR, a to minimálně za dvě předchozí uzavřená účetní nebo zdaňovací období (pokud nesplňuje pouze kritéria pro zařazení do kategorie malý nebo drobný podnikatel). Platná definice vychází z Doporučení 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 týkající se definice mikro, malých a středních podniků.