NRB

Program ZÁRUKA 2015 až 2023 schválen

Biomac UB
podpora podnikatelů záruční programy
19.12.2014

Vláda ČR svým usnesením č. 1053 z 15. 12. 2014 schválila Program ZÁRUKA 2015 až 2023, který je určen pro malé a střední podnikatele realizující své projekty na území České republiky.

Malí podnikatelé do 50 zaměstnanců mohou získat individuální záruku ve výši až 30 mil. Kč k úvěrům na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, pořízení nehmotného majetku nebo koupi provozovny.

Další možností pro malé podnikatele je získání portfoliové záruky k úvěru do 10 mil. Kč, přičemž použití úvěru je v tomto případě rozšířeno o možnost pořízení drobného nehmotného majetku a pořízení zásob. Záruka se poskytuje zjednodušeným postupem zabezpečujícím rychlé vyřízení žádosti.

Pro malé a střední podnikatele do 250 zaměstnanců je určena individuální záruka s finančním příspěvkem ve výši 10 % zaručovaného úvěru vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu. Maximální výše příspěvku je 500 000,- Kč a získat jej mohou sociální podnikatelé, kteří splňují podmínky zaměstnávání znevýhodněných osob, reinvestují více než 50 % zisku do rozvoje podnikání a rozvíjí společenskou odpovědnost sociálního podniku.

Vyhlášení první výzvy k podávání žádostí se předpokládá v průběhu ledna 2015.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články