NRB

K rozšíření programu Záruka by mělo dojít do konce prázdnin

IMS UB
podpora podnikání Záruka 2015-2023
07.08.2017

Českomoravská záruční a rozvojová banka jedná s Ministerstvem průmyslu a obchodu o rozšíření programu Záruka 2015 – 2023. A to především z důvodu, aby i malí podnikatelé z mimopražských regionů z doposud nepodporovaných oblastí (např. zpracovatelský průmysl) mohli čerpat záruky k provozním úvěrům. Program by se měl zároveň rozšířit i o záruky k investičním úvěrům pro střední podnikatele na území celé ČR. Po rozšíření programu, k němuž by mělo dojít do konce prázdnin, by se objem poskytnutých záruk mohl zvýšit až o 75 %.

Národní program Záruka 2015 – 2023 byl spuštěn v únoru 2015. Od té doby bylo malým podnikatelům poskytnuto téměř 5 400 záruk v celkovém objemu téměř 12 miliard Kč. Převážnou část tvoří záruky k provozním úvěrům, kterých je 2x více než záruk investičních. Dosáhnout na ně ale mohou doposud pouze malí podnikatelé v Praze a jen malá část mimo tento regionů, protože většina z nich působí v nepodporovaných oblastech, jako je např. zpracovatelský průmysl, informační technologie, výzkum a vývoj a další služby.

ČMZRB nyní usiluje o rozšíření tohoto programu tak, aby provozní záruky mohli získat i tito podnikatelé. Navíc počítá s rozšířením programu i o záruky k investičním úvěrům pro střední podniky na území celé ČR. „Odhadujeme, že by tak mohlo dojít k celkovému nárůstu objemu poskytnutých záruk o 75 %, tj. o 200 milionů měsíčně, resp. 2,4 miliardy korun ročně,“ uvádí Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

K rozšíření tohoto programu by mělo dojít do konce srpna letošního roku. Této problematice se věnovala i reportáž v Událostech na České televizi (od 18:40)

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články