NRB

Záruky v mimopražských regionech rozšířeny

IMS UB
bankovní záruka podpora podnikatelů
24.03.2016

Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo s účinností od 24. března 2016 o rozšíření podporovaných ekonomických činností (CZ-NACE) Programu ZÁRUKA 2015 až 2023 pro projekty v mimopražských regionech.

V důsledku provedené změny bude možné využít záruku ČMZRB k zajištění úvěrů na financování investic pro projekty v oblasti zpracovatelského průmyslu, stavebnictví a řadě dalších oborů i pro projekty realizované mimo území Prahy. Okruh podporovaných činností byl rozšířen o projekty v oblasti ambulantních nebo terénních sociálních služeb.

Rozsah podporovaných ekonomických činností u záruk za bankovní úvěry na financování zásob a pořízení drobného nehmotného majetku v mimopražských regionech a podmínky poskytování záruk u projektů umístěných v Praze zůstávají beze změn.

Podrobné vymezení podporovaných ekonomických činností pro Prahu a mimopražské regiony je k dispozici na www.cmzrb.cz.

Záruky ČMZRB jsou poskytovány k bankovním úvěrům do výše 4 mil. Kč. Na financování programu se podílí protizáruka, kterou ČMZRB získala od Evropského investičního fondu v rámci programu COSME, jenž je součástí aktivit podpořených z Evropského fondu pro strategické investice.

Od února letošního roku, kdy byl obnoven příjem žádostí o záruky, bylo poskytnuto 117 záruk v celkové výši 233 mil. Kč. Celkově tak bylo od počátku vyhlášení Programu začátkem roku 2015 uzavřeno 2 657 záruk v hodnotě 6,8 mld. Kč.


52152efe45.jpg logo-eif.jpg

Program ZÁRUKA 2015-2023 těží z podpory Evropské unie poskytnuté prostřednictvím záručního nástroje vzniklého na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013, kterým se zavádí Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) (2014-2020).

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články