NRB

Drobný podnikatel

Výkladový slovník UB

Za drobného podnikatele se považuje podnikatel, pokud po započítání údajů za partnerské spojené podnikatele zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a jeho aktiva/majetek nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR, a to minimálně za dvě předchozí uzavřená účetní nebo zdaňovací období. Platná definice vychází z Doporučení 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 týkající se definice mikro, malých a středních podniků.

Jste drobným podnikatelem a máte zájem o naši podporu? Podívejte se na přehled úvěrových či záručních produktů určených právě pro drobné podnikatele.