NRB

Podnikatel

Výkladový slovník UB

Právnická nebo fyzická osoba, která má oprávnění k podnikání, tzn. že:

  • je zapsaná v obchodním rejstříku, nebo podniká na základě živnostenského oprávnění, nebo podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, 
  • vykonává samostatně, na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost se záměrem činit tak soustavně a za účelem dosažení zisku.