NRB

Žádost a pokyny pro žadatele o podporu z programu Energ

Žádost a pokyny UB

Při podání žádosti postupujte dle těchto pokynů pro žadatele o zvýhodněný úvěr z programu Energ.

Žádost a povinné přílohy:

Žádost o zvýhodněný úvěr v programu Energ s finančním příspěvkem
Příloha PEN – Projekt

Povinné přílohy k žádosti, které je možné doplnit později:

Právnické osoby:
Příloha MSP – Prohlášení žadatele o velikosti podniku
Příloha B – Údaje o ekonomických vazbách žadatele
Příloha DM – Prohlášení žadatele o podporu de minimis
Příloha GBE38 – Prohlášení žadatele o úvěr podle článku 38 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014
Příloha CH – Charakteristika žadatele
Příloha Z – Údaje o úvěrech a ostatních závazcích žadatele
Příloha C – Ekonomická příloha (účetnictví)
Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (právnické osoby)
Potvrzení o bezdlužnosti vystavené FÚ ne starší 30 dnů
Potvrzení o bezdlužnosti vystavené ČSSZ ne starší 30 dnů

Fyzické osoby (živnostníci):
Příloha MSP – Prohlášení žadatele o velikosti podniku
Příloha B – Údaje o ekonomických vazbách žadatele
Příloha DM – Prohlášení žadatele o podporu de minimis
Příloha GBE38 – Prohlášení GBER (Bloková výjimka)
Příloha CH – Charakteristika žadatele
Příloha Z – Údaje o úvěrech a ostatních závazcích žadatele
Příloha D – Ekonomická příloha (daňová evidence)
Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (fyzické osoby)
Příloha FO – Prohlášení fyzické osoby o příjmech, majetku a závazcích
Souhlas druhého z manželů (fyzické osoby)
Potvrzení o bezdlužnosti vystavené FÚ ne starší 30 dnů
Potvrzení o bezdlužnosti vystavené ČSSZ ne starší 30 dnů


Jak žádost předložit

Podnikatel zasílá žádost prostřednictvím E-podatelny. Celkový objem souborů nesmí přesáhnout 50 MB.