NRB

Právnická osoba

Výkladový slovník UB

Organizovaný útvar (organizace, společnost apod.), který má právní osobnost, tj. je způsobilý mít v mezích právního řádu práva a povinnosti.