NRB

Fyzická osoba – podnikatel

Výkladový slovník UB
Jednotlivec podnikající na základě ohlášení podle § 45 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění. Za podnikatele se považuje pro účely poskytování veřejné podpory též jakákoliv fyzická osoba, pokud provozuje hospodářskou činnost, např. pronájem bytu.