NRB

Žádost o podporu

Výkladový slovník UB

Požadavek předložený na předepsaném formuláři, který odpovídá příslušnému typu podpory. Obsahem žádosti je především identifikace žadatele, charakteristika projektu a přílohy, jejichž výčet je v každém formuláři jmenovitě uveden (slouží k posouzení výběrových kritérií). Formuláře žádostí o jednotlivé typy podpory jsou k dispozici na www.nrb.cz. Vyplněné žádosti přijímají všechny pobočky NRB v termínech oznámených při vyhlášení programu podpory (výzvě) a způsobem uvedeným v příslušném formuláři.