NRB

Evropské strukturální a investiční fondy

Výkladový slovník UB
ESIF, společné označení pro fondy, jejichž prostřednictvím jsou přidělovány finanční prostředky EU určené k podpoře vybraných oblastí. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. Pro podporu malého a středního podnikání je rozhodující Evropský fond regionálního rozvoje.