NRB

Evropská komise

Výkladový slovník UB
Výkonný orgán Evropské unie složený z komisařů odpovědných za jednotlivé resorty, tzv. generální ředitelství, která vydávají nařízení závazná pro danou oblast (např. generální ředitelství pro podnikání a průmysl rozhoduje o prioritách a formách podpory tohoto sektoru, které mohou být financovány z rozpočtu EU).