NRB

Jaká je budoucí úloha ČMZRB jako národní rozvojové banky?

bank-gd2a4918ad_1280
národní rozvojové banky
14.11.2016

Evropská komise v souvislosti se snahou o oživění hospodářského růstu a zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky EU jako celku klade čím dál tím větší důraz na aktivní zapojení tzv. národních rozvojových bank. Jejich společným rysem je významná orientace nejen na podporu malých a středních podnikatelů, ale také sektorů, jako jsou vodní hospodářství, zemědělství, ochrana životního prostředí, doprava, modernizace bytového fondu, zdraví, vzdělávání, sociální infrastruktury aj. Nejde tedy jen o plnění ekonomických cílů, ale také o podporu kvality života a reakce na demografické změny ve společnosti.

Zvýšený zájem Evropské komise o fungování takovýchto subjektů lze spojovat se zatím stále ještě pomalým, avšak vytrvalým posunem od dotačních forem intervencí státu do ekonomiky k finančním nástrojům, jako jsou úvěry, záruky či rizikový a rozvojový kapitál. Tyto formy podpory méně narušují tržní prostředí a umožňují opakované použití veřejných prostředků vložených do těchto nástrojů.

Téma národní rozvojové banky je aktuální i pro Českou republiku. Poměrně dlouhou dobu byl proto připravován materiál týkající se Českomoravské záruční a rozvojové banky. Je v něm zdůrazněna potřeba existence národní finanční instituce, v niž by se právě tato banka měla transformovat. V budoucnu by se tak ve větší míře a intenzitě podílela na realizaci připravovaného investičního plánu České republiky, který bude definovat potřeby a priority jednotlivých rezortů. Materiál rovněž počítá s přípravou věcného záměru návrhu zákona o národní rozvojové bance.

„Schválení tohoto dokumentu vládou, k němuž došlo v druhé polovině října letošního roku, představuje pro ČMZRB zásadní impuls jejího dalšího směřování. A potvrzuje postupně rostoucí úlohu finančních nástrojů v realizaci opatření hospodářské politiky státu. Jsme proto na počátku kvalitativně nové etapy rozvoje banky,“ hodnotí význam rozhodnutí vlády předseda představenstva banky, Jiří Jirásek v článku Budoucí role ČMZRB – Národní rozvojová banka, který naleznete zde.

Koncepce národní rozvojové banky jde ruku v ruce s Investičním plánem pro Evropu, který je v polovině svého života. Více se o něm můžete dočíst zde.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články