NRB

Program ELENA

PORADENSTVÍ V OBLASTI ÚSPOR ENERGIE
Elena UB 2

Výhradní odpovědnost za obsah této webové stránky nese Národní rozvojová banka, a.s. Obsah nemusí nutně odrážet názor Evropské unie. Evropská investiční banka ani Evropská komise neodpovídají za jakékoliv použití informací obsažených na této webové stránce.

Výhradní odpovědnost za obsah této webové stránky nese Národní rozvojová banka, a.s. Obsah nemusí nutně odrážet názor Evropské unie. Evropská investiční banka ani Evropská komise neodpovídají za jakékoliv použití informací obsažených na této webové stránce.

Poradenství pro podnikatele

Poradenství pro podnikatele

Podnikáte a plánujete investovat do projektu, který vám přinese úsporu na energiích? Nyní máte možnost využít při přípravě takového projektu našich služeb a nechat si zpracovat posudek pouze za desetinu celkových nákladů. Následně vám nabídneme bezúročné financování vašeho projektu.

Poradenství pro municipality

Poradenství pro municipality

Jste veřejným subjektem a plánuje investovat do EPC projektu? Nyní máte možnost využít naše poradenství za desetinu celkových nákladů a získat tak profesionálně zpracovaný projekt společně se zadávacím řízením na realizační firmu a dokumenty pro žádost o dotaci z OPŽP.

Výhradní odpovědnost za obsah této webové stránky nese Národní rozvojová banka, a.s. Obsah nemusí nutně odrážet názor Evropské unie. Evropská investiční banka ani Evropská komise neodpovídají za žádné použití informací obsažených na této webové stránce.