NRB

COVID III poběží až do června 2021 a bude ho možné využít i na investice

covid-19-g29374da9d_1920
Covid III podpora investic
02.11.2020

Podporu ze záručního programu COVID III budou moci podnikatelé čerpat do konce června 2021, včera novelu zákona o státní záruce podepsal prezident ČR. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) bude vedle provozních úvěrů podnikatelům ručit také za úvěry, kterými budou financovat projekty investičního charakteru.

Program Záruka COVID  III běží od června letošního roku. Jeho prostřednictvím ČMZRB zaručuje úvěrová portfolia jednotlivých komerčních bank a spořitelních družstev. Díky němu firmy do 250 zaměstnanců získávají záruku až do výše 90 % a podniky s 250 – 500 zaměstnanci až do výše 80 %. Maximální výše zaručovaného úvěru je 50 mil. Kč. Doposud jej podniky mohly využít k profinancování svých provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájemné, náklady na energie, odběratelsko-dodavatelské faktury apod. Nově jej budou moci využít také k zaručení investičního úvěru, kterým budou financovat pořízení nového stroje, technologie, zařízení, nemovitosti, licence, software apod. Konkrétní parametry této investiční záruky se připravují.

V souvislosti s pokračující koronavirovou krizí Evropská komise přibližně před měsícem prodloužila platnost tzv. Dočasného rámce pro veřejnou podporu z konce roku 2020 až do 30. června 2021. V režimu tohoto Dočasného rámce běží i program Záruka COVID III, proto se Vláda ČR rozhodla prodloužit i platnost souvisejícího zákona o státní záruce do konce 30. června 2021, resp. tak dlouho, jak dlouho bude v platnosti příslušný režim veřejné podpory

Prostřednictvím programu Záruka COVID III mohou komerční banky a spořitelní družstva celkově poskytnout podnikatelům úvěry v objemu až 500 mld. Kč. K 25. říjnu 2020 podporu doposud využilo přes 2 300 podnikatelů v objemu 14,4 mld. Kč, přičemž dalších 2 600 žádostí o podporu v objemu 15 mld. Kč je v procesu schvalování.


Související články:

10. 10. 2020: Proč v COVID III nejsou finanční příspěvky na úhradu úroků komerčních úvěrů?
29. 05. 2020: ČMZRB podepisuje smlouvy s finančními institucemi do programu COVID III
25. 05. 2020: Průběžný stav vyřizování žádostí programů COVID
19. 05. 2020: COVID III před spuštěním, po notifikaci Evropské komise program schválila vláda

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články