NRB

Průběžný stav vyřizování žádostí programů COVID

Novinky 1 UUB
koronavirus obchodní výsledky podpora podnikání
25.05.2020

Národní rozvojová banka v roce 2020 poskytovala návratnou formu podpory pro podniky zasažené koronavirem, v jejím poskytování pokračuje i v roce 2021. Přinášíme souhrnný přehled toho, v jakém počtu a objemu a prostřednictvím, jakých COVID programů podnikatelé podporu čerpali či čerpají.

Záruční program COVID III

stav k 31. 12. 2021 Počet poskytnutých úvěrů Výše zaručených úvěrů
COVID III Provoz 7 352 46 725 mil. Kč
COVID III Invest 161 1 296 mil. Kč

Záruční programy COVID Sport a Záruka COVID CK, resp. Záruka CK

stav k 31. 5. 2022 Počet uzavřených smluv Výše podpory
COVID Sport 18 92,5 mil. Kč zaručených úvěrů
Záruka CK 133 200 mil. Kč záruk
Záruka COVID CK 127 122 mil. Kč záruk

Uzavřené programy COVID

Počet uzavřených smluv Objem zaručených (nebo poskytnutých) úvěrů
COVID II 3 237 14 553 mil. Kč
COVID Praha 311 1 624 mil. Kč
COVID I 165 928 mil. Kč

 

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články