NRB

Spouštíme příjem žádostí do programu Úvěr COVID

list-g1cc5b78c8_1280
Covid úvěry podpora podnikatelů
15.03.2020

V pondělí 16. března spouští Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) příjem žádostí do programu úvěr COVID. Jeho cílem je prostřednictvím bezúročných úvěrů usnadnit přístup malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Žádost a pokyny k jejímu vyplnění a podání budou k dispozici v pondělí dopoledne na webu banky.

Vzhledem k aktuální situaci na trhu Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) vyvinuly maximální úsilí a příjem žádostí o tuto formu podpory spouští s 14denním předstihem. Bezúročné provozní úvěry v rozmezí 500 tis. až 15 mil. Kč budou moci podnikatelé využít např. na úhradu mezd zaměstnanců, nákladů na energie, nájmu, k profinancování zásob, úhradě dodavatelsko-odběratelských faktur, k předfinancování pohledávek apod.

Žádosti bude možné podat přes E-podatelnu ČMZRB a její součástí bude muset být i doklad prokazující, že se podnikatel dostal do potíží právě v souvislosti s koronavirem. Může se jednat například o doklady potvrzující zrušení zájezdů v případě cestovních kanceláří, potvrzení o zrušení zakázky, dodávky materiálu v případě výrobních společností, vyčíslení průměrných denních tržeb v případě pohostinství apod.

Bližší informace o programu podnikatelé najdou na webu banky – Úvěr COVID, ve Výzvě k programu, vhodné je také projít seznam nejčastěji kladených otázek a odpovědí na ně. Na webu banky společně s žádostí bude v pondělí 16. března 2020 také zveřejněn návod, jak postupovat, pokud se bude chtít žadatel ucházet o tuto formu podpory.

ČMZRB a MPO podpoří OSVČ i drobné firmy
Podpora podnikatelů zasažených koronavirem u bezúročných úvěrů nekončí. ČMZRB ve spolupráci s MPO připravuje úpravu klíčových záručních programů banky, tj. programu Expanze-záruka a Záruka 2015 až 2023, tak, aby mobilizovala soukromé zdroje a společně s komerčními bankami pomohla dalším podnikatelům, včetně těch, kteří potřebují částky menší než 500 tis. Kč. ČMZRB prostřednictvím těchto programů bude podnikatelům poskytovat záruky za úvěry od komerčních bank a finanční příspěvek na úhradu úroků. Tím, že se na podpoře bude podílet i soukromý sektor, dojde díky pákovému efektu k znásobení prostředků, které budou do podpory vloženy. V tomto případě půjde o kombinaci národních a evropských finančních zdrojů.

Konkrétní parametry této formy podpory se připravují a budou se odvíjet od rozhodnutí vlády.


Související články:

15.3.2020: Přinášíme odpovědi na vaše otázky k úvěru COVID
13.3.2020: Zveřejnili jsme předběžnou výzvu s bližšími informacemi k Úvěru COVID
09.03.2020: Vláda schválila Úvěr COVID – bezúročné úvěry pro firmy zasažené koronavirem

 

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články