NRB

Výběrová kritéria

Výkladový slovník UB
Kritéria uvedená jako příloha příslušné výzvy k podávání žádostí o zvýhodněné úvěry či zvýhodněné záruky. Pro poskytnutí požadované podpory je rozhodující naplnění všech podmínek stanovených v textu příslušného programu, resp. požadavků a náležitostí týkajících se přijatelnosti příjemce podpory, přijatelnosti předmětného projektu, dodržení pravidel veřejné podpory a vyhodnocení úvěrovatelnosti žadatele o podporu, pokud je to vzhledem k charakteru podpory nezbytné.