NRB

Nepodporované činnosti

Výkladový slovník UB

Podnikatelské aktivity (v systému klasifikace podle CZ-NACE), na které nelze poskytnout podporu v rámci příslušného programu podpory. Jejich výčet je přílohou jednotlivých programů podpory nebo jejich skupin vyhlášených na dané období.