NRB

Přijatelnost žadatele

Výkladový slovník UB
Součást hodnocení žádosti o podporu, kdy se posuzuje soulad charakteristiky žadatele s podmínkami příslušného programu podpory (tj. zda splňuje definici malého a středního podnikatele a další podmínky uvedené ve Výzvě k programu podpory).