NRB

V polovině února spouštíme program EXPANZE – záruky

IMS UB
podpora podnikatelů rozvoj podnikání
04.02.2019

Českomoravská záruční a rozvojová banka ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu plánuje spustit program EXPANZE – záruky. Malí a střední podnikatelé tak snadněji získají prostředky k financování svých provozních i investičních potřeb. Příjem žádostí startuje 15. února 2019.

Záruky z programu EXPANZE – záruky bude ČMZRB poskytovat k provozním i investičním úvěrům v rozmezí 4 až 25 mil. Kč. Zaručí se až do výše 70 % jistiny úvěru, a to po dobu max. 7 let, resp. 10 let, pokud u realizovaného projektu bude převažovat pořízení či technické zhodnocení nemovitých věcí.

Ještě výhodnější podmínky pak mohou získat ti podnikatelé, jejichž projekt bude spadat do tzv. zvláštních podporovaných aktivit (např. zpracování kalamitního dřeva, využívání vody v průmyslu, podnikatelská centra). V takovém případě bude záruka poskytována na úvěry v rozmezí 1 až 40 mil. Kč. Ručení bude až do výše 80 % jistiny úvěru, a to až po dobu 12 let.

V obou případech mohou na záruku, kterou ČMZRB poskytuje zdarma, dosáhnout malí a střední podnikatelé, kteří realizují svůj projekt kdekoliv na území ČR mimo region hlavního města Prahy.

Program EXPANZE – záruky je financován ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a poběží až do 30. června 2023.

Bližší informace o programu a samotnou stranu k novému produktu připravujeme a bude spuštěna 15. února 2019 společně se startem programu. Již nyní se ale můžete víc dozvědět ve výzvě, která je k dispozici zde.

 

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články